روغن های محافظ

RI-COAT 163

محصولی بر پایه روغن معدنی ، به منظور محافظت ورق های فولادی در مقابل زنگ زدن و خوردگی می باشد که با تشکیل یک لایه یکنواخت روغن بر سطح ورق، علاوه بر اینکه از ایجاد لکه بر روی سطح ورق جلوگیری می کند، قابلیت پاک شوندگی بسیار خوبی را نیز ارایه می کند.
RI-COAT 163 می تواند بوسیله دستگاه الکترواستاتیک، روش غوطه وری و یا به روش اسپری کردن بر روی سطح ورق اعمال شود.
این محصول مطابق با نیازمندیهای صنایع خودروسازی طراحی شده و مورد تایید شرکت های RENAULT ، FIAT،AUTOVAZ می‌باشد.

RI-COAT 163/PSC

RI-COAT 163/PSC (ویژه محافظت از ورق در محیطهای نمکی ) محصولی بر پایه روغن معدنی ، به منظور محافظت ورق های فولادی در مقابل زنگ زدن و خوردگی می باشد که با تشکیل یک لایه یکنواخت روغن بر سطح ورق، علاوه بر اینکه از ایجاد لکه بر روی سطح ورق جلوگیری می کند، قابلیت پاک شوندگی بسیار خوبی را نیز ارایه می کند.
این محصول، قابلیت محافظت در برابر خوردگی را در دستگاه مه نمکی (salt spray) به مدت 20 ساعت، طبق استاندارد ASTM B117، فراهم می کند.
این محصول می تواند بوسیله دستگاه الکترواستاتیک، روش غوطه وری و یا به روش اسپری کردن بر روی سطح ورق اعمال شود.

RI-COAT 163/GP

محصولی بر پایه روغن معدنی، به منظور محافظت ورق‌های فولادی در مقابل زنگ‌زدن و خوردگی می باشد که با تشکیل یک لایه یکنواخت روغن بر سطح ورق، علاوه بر اینکه از ایجاد لکه بر روی سطح ورق جلوگیری می‌کند، قابلیت پاک شوندگی بسیار خوبی را نیز ارایه می‌کند.
این روغن می‌تواند بوسیله دستگاه الکترواستاتیک، روش غوطه وری و یا به روش اسپری کردن بر روی سطح ورق اعمال شود.