شرکت سروستان سپاهان با بیش از35سال تجربه در تولید وتوزیع کاغذهای فتوکپی و دفاتر مدارس در زمینی به مساحت 22000متر مربع واقع در شهرک صنعتی جی نزدیک به فرودگاه بین المللی اصفهان مستقر است. در این شرکت حـدود 250 نفــرپرسنـل کار آزمـوده و فنــی به کار اشتغــال دارند.

ظرفیت تولیـد سالانه این شرکت بالغ بر مصرف 60000تن کاغذ می باشد، که شامل کاغذ های رنگی و کاغذ های کپی و دفاتر مدارس می باشد.
این شرکت در سایه مدیریت عالـی خود به سرعت رشد نموده است که در این امر موقعیت جغرافیایی کارخانه و کیفیت محصولات بی تاثیر نبوده است.

این شرکت یکــی از شرکت های پیشگام در تولیــد کاغذهای برش خورده در ایران به شمار می آید.

محصولات عمده این کارخانه عبارت از کاغذهای کپی 75 تا 90 گرم، کاغذهای رنگی که از بهترین رول وارداتی کاغذ به شمار می آیند ، تحصیل می گردد. با توجـــه به میـــزان سفیدی کاغذهای کپــی، بهتریــن کیفیت و درجه عالـی، ایــن محصولات با قیمتــی عـادلانه روانه بــازار می گـردد.

محصــولات تولیدی، اساساً بــرای مقاصد چـاپ لیزری، چاپ جوهر افشان، فکس و سایر موارد استفاده می شوند.

شرکت سروستان سپاهان در نوامبر 2008(برابر با آبان ماه 1387) موفق به دریافت ایزو 14001، 9001 ،گواهی مدیریت ایمنی 18001، در سال2012(1391) موفق به دریافت نشان استاندارد جهت تولید کاغذهای سایز و دفاتر مدارس و مجوزانتشارات سروستان سپاهان و نیز در سال2009(1388) موفق به دریافت مجوز راه اندازی چاپخانه سروستان سپاهان گردیده است. کیفیت محصولات شرکت واجد شرایط استاندارد بین المللی است و با کیفیت عالی محصولات می توانیم رضایت مشتریان محترم را فراهم سازیم.

برای استفاده از فرصت ها و چالش های جدید، صمیمانه از مشتریان داخلی و خارجی به منظور همکاری تجاری استقبال می کنیم.