سمینار فنی (مهرماه 1396)

شرکت توسعه تجارت سارویه چهارمین سمینار فنی خود را در تاریخ 19 و 20 مهرماه سال 96 به مدت 2 روز  با حضور مدیران و کارشناسان ارشد شرکت CONDAT و FRATELLI RICCI درهتل بین المللی قصر طلایی شهر مقدس مشهد برگزار نمود.
این سمینار  با هدف ارتقاء سطح بهره برداری از محصولات ، آشنایی با محصولات جدید و همچنین تبادل نظر کارشناسان فنی صنایع فولاد ایران برگزار گردید.

در آغاز از اولین روز سمینار ، مدیر عامل شرکت سارویه ضمن خیر مقدم به مدعوین محترم و قدردانی از حضور آنها به معرفی شرکت سارویه به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت های CONDAT و FRATELLI RICCI پرداختند .
تامین به موقع کالا ، همچنین پشتیبانی فنی از مشتریان در بالاترین سطح ، از جمله نکات بارز سخنان ایشان بوده است.

موضوعات مطرح شده در روز اول سمینار توسط کارشناسان ارشد شرکت CONDAT :
آقای  (Franck Dufresne) سمت:  مدیر بازار روانکارهای صنعتی در صنایع فولاد

1- معرفی شرکت CONDAT و محصولات آن در صنایع فولاد

خانم (Marine Willemse) سمت : مدیر تولید سیالات هیدرولیک ضد آتش

2- روغن های هیدرولیک ضد آتش HFDU و HFC

  •  توصیف و کاربردها
  • محصولات CONDAT
  • آنالیز و کنترل وضعیت
آقای (Frederic Maysonnave) سمت :مدیر تولیدگریس

3- گریسها در صنایع فولاد

  • توصیف و کاربرد
  • گریس های CONDAT ویژه صنایع فولاد
  • سوابق موفق

در بخش پایانی سمینار روز اول جلسه پرسش و پاسخ  با حضور کارشناسان شرکت CONDAT برگزار گردید و حاضران در سمینار در خصوص موضوعات ارائه شده و موارد مرتبط با کاربرد محصولات مذکور به طرح پرسش پرداختند.

موضوعات مطرح شده در روز دوم سمینار توسط مدیران و متخصصان شرکت FRATELLI RICCI:

آقای Maurizio Gastaldi: به معرفی اجمالی شرکت FRATELLI RICCI و محصولات این شرکت در صنایع فولاد و معرفی روغنهای نورد سرد ، ویژگیهای خاص روغنهای نورد سرد تولید شرکتFRATELLI RICCI  و مزایای ویژه آن در واحدهای نورد سرد ایران پرداختند.

آقای Emanuele Magistrelli: به معرفی محصولات ویژه عملیات سطحی ، ویژگی ها و سوابق موفق آنها پرداختند.

در بخش دوم ، آقای Maurizio Gastaldi سمینار خود را با موضوع نیازمندیهای صنعت خودروسازی ارایه نمودند.
در این سمینار به اهمیت فرآیندهای نورد سرد فولاد به منظور تامین نیازمندیهای خودروسازان اشاره گردید.

در بخش پایانی سمینار روز دوم ، جلسه پرسش و پاسخ  با حضور کارشناسان شرکت  FRATELLI RICCI برگزار گردید و حاضران در سمینار، در خصوص موضوعات ارائه شده و موارد مرتبط با کاربرد محصولات مذکور به طرح پرسش پرداختند.
شرکت سارویه با اتکا به تجربیات حاصل از سمینارهای برگزار شده در سالهای گذشته و استفاده از نظرات شرکت کنندگان ، مصمم است تا در سالهای آینده نیز با ارائه موضوعات کاربردی تر بتواند در ارائه راهکارهای مناسب در خصوص مشکلات مربوط به کاربرد روانکارهای خاص مورد استفاده در صنایع فولاد ایران موفق تر عمل نماید.