آدرس: 

اصفهان /  شاهین شهر / خیابان رازی / فرعی یک غربی / پلاک ۱۰

 تلفن: 

031-45244505-8

فکس: 

031-45246053