نورد سرد

این محصولات، که ترکیبی از استرها و اسیدهای چرب سنتزی و افزودنی‌های مناسب می‌باشند، با روغن پایه مناسب مخلوط شده و در فرایند نورد سرد فویل آلومینیوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روانکاری مناسب در فرایند نورد و تمیزی سطح فویل از مزایای استفاده از این محصولات می‌باشد.

این محصولات، که ترکیبی از استرها و اسیدهای چرب و افزودنی‌های مناسب می‌باشند، برای سیستم‌های هیدرولیک نورد سرد آلومینیوم طراحی شده‌ و با سیالات نورد آلومینیوم کاملا سازگار می‌باشند.